วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ผลงานคณะสงฆ์อำเภอเวียงเฃียงรุ้ง


ภาคฤดูร้อน ปี 2553 คณะสงฆ์อำเภอเวียงเชียงรุุ้ง

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ผ้าป่าสามัคคี

    

งานนี้ พฤษภาคม 2552 ได้มีคณะศรัทธา พ่อกำนันอินจันทร์ แม่อารีย์ เรือนคำ นายชาคริส เรือนคำ พร้อมด้วยญาติพี่น้องนำเอาผ้าป่าสามัคคีมาทอดถวายเพื่อสมทบการเรียนการสอนโรงเรียนวัดดงชัยพิทยา

อาคารเรียนโรงเรียนวัดดงชัยพิทยาหลังแรก

ร่วมใจกันสร้างให้เป็นอาคารเรียนได้จำนวน 2 ห้องเรียน กว้าง 6เมตร
ยาว 8เมตร ใช้ชื่อว่า อาคารศรีปริยัติเวียงเชียงรุ้ง ถ้าปีหน้ามี ม3 ขอวิง
ท่านผู้ใจบุญได้ร่วมกันบริจากทรัพย์สร้างด้วย


วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2552